English

努力拼搏,开拓创新,追寻幸福——护理学院成功举办学生党员微型党课比赛    2022/04/27

转发 关于18号楼一楼大厅封闭式管理的通知

关于18号楼一楼大厅封闭式管理的通知

各学院:

   因疫情防控需要,18号楼一楼大厅将进行封闭式管理,届时放置在大厅的桌椅将搬移,请各位同学于5月19日17:00前将各类书籍、资料及个人物品带走,以免丢失,由此带来不便敬请谅解!

                                                                                                  教务处

                                                                                               2022年5月19日上一条:转发 关于做好2022年本科生学费统计工作的通知
下一条:转发 关于做好2022-2023学年第一学期本科生通识选修课意见征求和任务落实的通知